Bagimana Cara Membedakan Emas Dengan Perak Apa Kalian Mengerti?

Kalian pasti taukan cara membedakan emas dengan perak. Ada banyak cara membedakan emas dengan kuningan. EmasĀ  mempunyai sifat agak lembek sedangkanĀ  bila digigit akan tampak bekas tekanan gigi. Emas yang menyerupai logam mempunyai sifat lunak dan mudah ditempa, serta berat tergantung pada jenis dan kandungan logam tersebut. Cara Membedakan Emas Dengan Perak adalah Perak Perak […]